1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Akik szolidárisak Izraellel

PDF Nyomtatás E-mail


Testvéri látogatás a maradék magyar zsidóság művelődési központjában.
A Révay utcai Bálint Házban, augusztus 8-án a Christian Friends of Israel (a CFI, vagyis Izrael Keresztény Barátainak) magyarországi rezidensei ezévben is megrendezték ismétlődő szolidaritási konferenciájukat – a Hetek online változatán közreadott előzetes program szerint. A tanácsteremben jórészt újjászületett keresztény férfiak és nők gyűltek egybe, hogy együtt imádkozzanak Jeruzsélem békességéért, s az ágak elkötelezettségét, háláját és szeretetét hirdessék a gyökerek iránt.


A CFI-ről tudni kell, hogy több, mint húsz országban jelen van már a világban, s gyakorlatilag az egyetlen nemzetközi központ, külföldi „követség", amelynek a székhelye az 1967-ben felszabadult Jeruzsálemben található (eltérően a többi külképviselettől, amely politikai-diplomáciai meggondolások alapján mindmáig vonakodik átköltözni Telavívból Izrael örök fővárosába). A konferenciának meghívott rangos előadója volt Helena Idema, a CFI Szolgálati Programok igazgatója, aki nemzetközi tevékenységükbe adott betekintést, és ezen belül nagyra értékelte a magyarországi keresztény közösségek állhatatos szolgálatát is az itteni– immár igencsak nyolcvanas-kilencvenes éveit taposó – holokauszt-túlélők, a maradék maradéka felé. A szervezők, többek között engem is felkértek a SHALOM, BARÁTAIM! ÚTI JEGYZETEK A MEGBÉKÉLÉSRŐL című, nemrég megjelent könyvem bemutatására. Ennek a meghívásnak köszönhetem, hogy a CFI hasznos tevékenységébe némi betekintést nyerhettem, s e szolidaritási konferenciáról – vidékről érkezett holokauszt túlélőként, s nem utolsó sorban Messiáshívő zsidóként, tömören beszámolhatok.
Izrael Állam – a közelkelet egyetlen demokratikus berendezkedésű országa – jelenleg nagyobb veszélyben van, mint valaha. A területi integritása melletti kiállás aktualitását nem lehet túlbecsülni a nacionalista uszulásokkal, robbanásokkal és robbantásokkal terhes korunkban, amikor a rövid időn belül atomhatalommá váló Irán vezetésével a muszlim fanatikusok a 60 évvel ezelőtt újjászületett Izrael eltörlésével és tengerbe szorításával, a holokauszt megismétlésével fenyegetőznek. Különösen most, amikor az Egyesült Államok külpolitikája is változni látszik, és szorító olajérdekei miatt lazítani kényszerül egyetlen megbízható közelkeleti szövetségeséhez fűződő kapcsolatát, vagy legalábbis elvi és területfeladási engedményekre próbálja rábírni azt. Napjaink világpolitikai eseményei mintha igazolni látszanának az „utolsó időkről" szóló próféciákat, amikor már-már minden nemzet felsorakozik Izrael ellen, s e világméretű koalícióval szemben csak az Örökkévaló Isten mentheti meg az Ő választott népét, a gyökerek kétezer év után feléledő, frissen zöldellő új hajtását, amely az elsivatagosodott tájat a világ szeme láttára változtatja megint Édenkertté. Az egyetlen, aki ma következetesen kiáll mellette, hitem szerint az Úr másik elhívott népe, a Názáreti tanításait híven követő, valóban krisztusi egyház.
Nem csoda, hogy a zsidó emberek gyanakodva figyelnek minden mondatra, ami Jézus nevében elhangzik. Hiszen kétezer év óta, előbb-utóbb a máglyák, pogromok és krematóiumok füstjébe fulladt minden hozzánk intézett jó szó, amelyet az egyszer már emberként megtestesült Messiásra, Jézusra hivatkozva kimondtak a keresztények. Ezért nyer különös jelentőséget a múlt században, számos gyülekezetben és felekezetben fölerősődött keresztény „ébredés", amely a gyökerekhez való visszaigazodás jegyében kész őszinte bűnbánattal megkövetni a zsidóságot, s következetesen filoszemita már (vagy megint: hiszen az ősegyház apostolai, az evangéliumok szerzői is, talán a betért, prozelita Lukácson kívül mind-mind hithű zsidó férfiak voltak).
Aki a fölvillantott szempontokon és körülményeken egy kicsit is elgondolkodik, beláthatja, hogy korszakváltó eseménynek lehettünk tanúi a minap, a Bálint Házban. Az Örökkévaló és a megfeszített, majd harmadnapra föltámadt Jézus nevében, együtt imádkozhattunk a Messiás vér szerinti testvéreiért (Atya-fiaiért)! Aki az evangéliumokba egy kicsit már belelapozott, annak pedig tudnia kell (legyen füle a hallásra!), hogy ahol ketten vagy hárman együtt fohászkodnak az Ő nevében, azok között Szellemben maga Jesua Messiah is megjelenik. Augusztus 8-án tehát minden bizonnyal ott járt a Bálint Házban is...

Szóljon hozzá!


Video rólunk 1. rész

Video rólunk 2. rész

Video rólunk 3. rész