1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Szembenézés

Hetek, 2006. 02. 03.

A cigányság felzárkózásában reménykedő „szimpatizáns olvasó" írta a legutóbbi számban, hogy ez nem megy „anélkül, hogy a cigányok szembenézzenek kultúrájuk azon elemeivel (nevezzük nevén: ez például a bűnözés), amelyek elviselhetetlenné teszik őket". Volna néhány megjegyzésem e közkeletű, de igencsak vitatható vélemény megfogalmazójához.

*Bizonyára alaposan ismeri a roma kultúrát, többek közt a cigányzenét, -irodalmat, -naiv-festészetet és -mesevilágot, a romák történelmi hányattatásait és hagyományait, családszerkezetüket, rétegződésüket és a vajdaság intézményrendszerét, hogy a magyarországi népesség legszegényebbjeihez köthető megélhetési cigánybűnözést a kultúrájuk szerves részeként említi. Csakhogy akkor a nemzeti büszkeségünket tápláló magyar kultúrába is bele kell ám értenünk a cigánybűnözésnél sokkal nagyobb volumenű adócsalásainkat, olajszőkítéseinket, cég-eltüntetéseinket, piramisjátékainkat, pénzhamisításainkat, vagy éppen a hatvan évvel ezelőtti holokauszt véres következményeiben ugyancsak bűnrészes rasszista előítéleteinket, hogy a többi „huncutságainkról" ne is beszéljek. Ha viszont magyar vonatkozásban visszautasítjuk a bűnös nemzet és a kollektív bűnösség elvét, hogyan tévedhetünk ilyen veszélyes vizekre a romáinkkal kapcsolatban?

*És elég odafigyelni a népszaporulat demográfiai trendjére (amelybe erőszakosan és durván semmiképp sem szabad beavatkozni semmiféle államnak), mindenképp fel kell készülnünk rá, hogy a magyar ajkú lakosság mind jelentősebb hányada lesz roma származású cigány-magyar, vagy magyar cigány. A romáink fölemelkedése és beilleszkedése a társadalmunkba tehát mindenekelőtt magyarérdek, sőt magyar létkérdés. Az Egyesült Államok polgárjogi mozgalmainak tapasztalataiból sokat tanulhatunk e probléma eredményes kezeléséhez: hogy miként sikerült a tengerentúlon átbillenni a robbanásig feszült nigger-kérdésből az afro-amerikaiak sikeres integrálásába, alig néhány évtized alatt. Bizony, a következetes pozitív diszkriminációnak, foglalkoztatási és beiskolázási programoknak volt kulcsszerepe abban, hogy ma már a színes bőrű állampolgárok megtalálhatók az USA minden vezető rétegében és foglalkozási ágában.

*Persze, van ennek a megkerülhetetlen integrációnak egy másik tényezője is. Az, hogy a felemelkedő roma értelmiség egyszerre merje fölvállalni önmagát és a népét. E tekintetben is van még bőven tennivaló. Hadd induljak ki a magam példájából (aki – megkínzott holokauszt túlélőként – csak az izraelita Jézus Krisztus elfogadásával és isteni segítségével tudtam zsidó önérzetemet helyreállítani), a cigányság fölemelkedésében, szerintem, ugyanolyan fontos szerepet fognak játszani Magyarországon is az Evangélium teljességét megvalló, s víztől és Szent Szellemtől újjászületett, krisztusi természetet örökölt cigány testvéreim, mint tették azt Amerikában Martin Luther Kingék.

 

Szóljon hozzá!


Video rólunk 1. rész

Video rólunk 2. rész

Video rólunk 3. rész