1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Mit kell tisztáznunk az igazi magyar-salómhoz?

2010-ben a net számos fórumán, többek közt az egyéni és társadalmi mentálpedagógiával egyaránt operáló György fiam, a NOL Navigátorának oldalain élénk, alkalmanként már színvonalasnak mondható dialógus bontakozott ki Trianon és Auschwitz összefüggéseiről. Sajnos e vitákat némi durva, indulatos hordalék is szennyezte, de meggyőződésem, hogy nem adhatjuk fel a reményt, hogy együttesen mégiscsak sikerül kibogoznunk ezt a huszadik században lelkünkre fonódott gordiuszi csomót. A lelkünk mélyébe ivódott előítéletes görcsök feloldását különösen mi, magyarok nem engedhetjük meg magunknak, akik a népvándorlások és nagyhatalmi ambíciók keresztútjába került Kárpát-medence ugyancsak kevert népe vagyunk, s talán éppen e miatt nemcsak számos fantasztikus tehetséget adtunk a világnak, de a búskomorságra hajló, könnyen meghasonló lélek is jellemző ránk, ami bizony kedvező termőtalaja mindenféle bűnbakkeresésnek, parasztlázadásnak, forradalomnak és ellenforradalomnak, szélsőséges bosszúkiéléseknek és revanstörekvéseknek egyaránt.

Minden hazája sorsáért felelősséget érző ember el kell gondolkodjon azon, hogy mi lehet az oka nemzeti karakterünk e szélsőségekre hajló sajátosságának, az ismétlődő kirobbanásokkal tarkított sérülékenységünk nemzedékeken átívelő „öröklődésének"? Amit az a pesti vicc jellemez a legtalálóbban, hogy „egy magyar – az többnyire két világnézet, s ezek között igencsak vergődik. Két magyar ? Az legalább két párt. Hát három magyar? Olyan meg egyáltalán nincs, mert abból az egyik valószínűleg sváb, egy meg feltehetően zsidó". (Noha a Káintól és Ábeltől származó, hasonló – neandervölgyi – genetikai állománnyal rendelkező, egy vérből való, egyfajú emberiségre, tehát szinte mindnyájunkra jellemző többé-kevésbé ez a szélsőséges viselkedésre késztető hajlam, speciális csúcs-adottságainkon azért mégis érdemes elmerengeni.)

No de félre a tréfát! Húsba vágó témánkhoz nem passzol. Próbáljunkhát közösen nekiveselkedni újra e lelkünkben mostanában megint éledő, a régi előítéletesgörcsöket előhívó gordiuszi csomó ki- és feloldásához.

Miben nem jutottak hát egyességre a vitázó felek? Hosszú élettapasztalatom és szerény ismereteim alapján én az alábbi vázlatos kilenc pontban tudom megfogalmazni a témával kapcsolatos sorskérdéseinket.Próbáljunk azokban egyességre jutni,vagy legalább közelíteni a közmegegyezéshez!

1) Hogy a zsidóság teljes kiirtására törekvő „végső megoldás", vagyis a Vészkorszakban, világméretben tervezett és a kor csúcstechnológiájára épülő Endlősung-terrorprogram volt-e az emberiség történelmének – és ezen belül a magyarságénak is – a semmihez sem fogható, legszégyenteljesebb szakasza, tragédiája és bűne?

2) Hogya hazai holokausztot és az ország II. világháborús egyéb vérvesztességét közösnemzeti sorscsapásnak kell-e tekintenünk, vagy az előbbi kizárólag csak a zsidóhonfitársainknak ok a bánatra, s bűnbánatra senkinek sincs oka?

3) Hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem közös nemzeti érdekünk-e, vagy csupán egy figyelemelterelő revanstörekvés, netán éppen a „holokauszt-biznisz" adúásza?

4) Hogya magyar zsidóság megalázása, gettókba zárása és „zökkenőmentes", rapid-deportálása (a nemzsidó lakosság nagytöbbségének közönye vagy egyenesen haszonleső, készséges, nem egyszer kaján közreműködése közepette) minek volt köszönhető? Egyáltalán milyen tényezők játszottak közre ebben?

5) Netán föllehető-e némi ok-okozati összefüggés e tragédia bekövetkezte és az ország I. Viláháborús megcsonkulása között? És mennyiben tehető felelőssé érte a keresztény-keresztyén felekezetek szószékről hirdetett, hagyományos antijúdaizmusa, a zsidók istengyilkosság miatti elvettségéről s Izraelt az Egyházzal„behelyettesítő", dogmákban kodifikált teológia? Továbbá, hogy az antiszemitizmusra épülő s a náci Németországhoz mind inkább kötődött revizionista kurzuspolitikát terheli-e a fő felelősség akár a magyar holokauszt„sikerességéért", akár a trianoni határok háború utáni „újraszentesítéséért"?

6) Hogy a zsidógyűlölet (és minden más eszetlen előítéleteken alapuló gyűlölködés, a cigányellenességtől az osztályharcos kiméletlenségig) potenciálisan magában hordozza annak végletessé válását és a tömeggyilkosságok gátlástalan elkövetését, vagy legalábbis az asszisztálást az efféle atrocitásokhoz?

7) Éshogy tulajdonképpen milyen különleges (racionális és irracionális) okokra vezethető vissza az antiszemitizmus rendszeres kiújulása a történelemben?

8) Hát ennek pozitív lenyomata? Az a tény, hogy a szétszórt s többnyire üldözött zsidóság maradéka mindmáig létezik, sőt hogy ez a sokféle kultúrát magába szippantott, sokszínű nép maradéka a szemünk láttára forr egységbe, és a modern Izrael Államának 1948. évi kikiáltása óta minden eltörlésére indított háborút megnyert a folyamatos fenyegetettség közepette? És hogy a Közel-kelet egyelőre egyetlen demokraáciájaként a gazdasága is napról-napra virágzik azon az évszázadok során letarolt, sivatagossá vált, vízszegény ősi földön?

9) Végezetül: kinek mit kell tudomásul venni és feldolgozni, horribile dictu megbánni ahhoz, hogy a megbocsátás-megbékélés légkörében a magyar nemzet alkotóereje végre a maga teljében kibontakozhasson?

Feltételezem, hogy e sorszámozott kérdések tovább bővíthetőek, csoportosításukból azonban arra lehet következtetni, hogy azáltalam megfogalmazottakra nekem már volna talán többé-kevésbé határozott válaszom. Ezekkel viszont csak akkor állnék elő, ha a nemzeti sortskérdéseinkről folytatott vita efféle szabályozott, konstruktív mederben hömpölyögne tovább. Meggyőződésem, hogy ha az eredeti eszmecserébe bekapcsolódott jóakaratú, bölcsességre és békességre, igazi salómra törekvő látogatók, de talán újabb érdeklődők is, olyan önkontrollal szállnak be ebbe a „kilenc, vagy több pontos vitába", hogy előítéleteiket kordában tartják, és mindnyájan óvakodunk egymás sértegetésétől, azzal valamennyien csak nyerhetünk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* A bevezetőmben hivatkozott blog: Google-keresőn:

http://navigator.nolblog.hu/archives/2010/09/08/Trianon_és_Auschwitz_másodjára                                                                          * valamiért a link ritkán működik, azonban a Google keresőjébe beírva     >Trianon és Auschwitz... (másodjára)< címen az anyag letölthető.

 


Hozzászólások  

 
+1 #1 Attila 2011-01-28 16:03
Nagyon tetszett a cikk!
Idézet
 

Szóljon hozzá!


Video rólunk 1. rész

Video rólunk 2. rész

Video rólunk 3. rész