1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Zsidózhatok egy kicsit?

Zsidó létemre, engedelmükkel én most mégis „zsidózni" fogok. No, nem olyan sokoldalúan és okkeresően, mint a Huszadik Század folyóirat erre szentelt külön számának több tucat szerzője tette kilencvennégy évvel ezelőtt, amikor a világháborús vereség s az utána várható bűnbakolás előszelét érzékelve az úgy nevezett „zsidókérdés" elemzését napirendre tűzte. Engem most az utóbbi napok ráutaló eseményei késztetnek erre. Ezek iránya, súlya és jelentősége meglehetősen eltérő, de közös irányultságuk nem hagy kétséget. Hadd soroljam őket.
 Június első napjaitól kezdve mostanáig zajlottak a hatvanhét esztendeje elhurcolt, túlnyomórészt halálba deportált zsidó vallású, vagy csak származású félmillió vidéki honfitársunkat gyászoló holokauszt emléknapok. A médiában hírt adtak róla, hogy ezeken kik vettek részt, és kik nem, és kivonatosan, hogy hol milyen beszédek hangzottak el.
 Befejeződött a parlamentben az új vallásügyi sarkallatos törvény vitája, ahol a Jobbik képviselői jellegzetes antiszemita felhanggal próbálták megakadályozni, hogy a zsidóság és Izrael Állam iránti szimpátiáját folyamatosan hangoztató Hit Gyülekezetének egyházi elismerését ismét kodifikálják.
 Az Együtt Izraelért Nemzetközi Alapítvány friss hírlevele a minap arról tudósított, hogy Izrael keresztény barátai fokozzák aktivitásukat. Többek közt megköszönték a görög kormánynak, hogy az országban kialakult gazdasági és társadalmi válság ellenére képes volt megakadályozni, hogy a gázai blokád megtörésére szervezett második flottilla egységei elhagyják a görög kikötőket, és kétes szállítmányaikkal provokálják a Hamasz-rakétákkal folyamatosan lőtt Izrael Állam haditengerészeit. Így mindössze egyetlen, kikötőből elszökött hajó tart most csak a gázai vizek felé, s az akció jelentősége ezzel jelentősen csökkent.
 Obama elnök óvatosságra intő beszédéhez csatlakozva nemrég a kanadai kormány is úgy nyilkatkozott, hogy meg kívánja akadályozni a Palesztin Állam szeptemberi, egyoldalú kikiáltását az ENSZ közgyűlésén.
Az elárvult zsidótemetőkben rendezett holokauszt-megemlékezések jelentős részén, a kevés öreg túlélő és a maradék leszármazottai mellett többnyire személyesen megjelent az adott város polgármestere és számos keresztény-keresztyén felekezet képviselője. Tudomásom szerint azonban csak a Hit Gyülekezet újjászületett fiai és lányai jelentek meg demonstratívan, nagyobb számban, és szinte csak a hites lelkészek-pásztorok részéről hangzik el, mondhatni minden esztendőben őszinte bocsánatkérés az áldozatoktól. E fiatalemberek a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás igéire hivatkozva kérnek bocsánatot őseik, felmenőik nevében, hogy az adott körzetben is összeszedtek és haláltáborokba hajtottak, nemre és életkorra való tekintet nélkül minden olyan magyar embert, akinek a nagyszülei között akár csak egyetlen zsidó származású akadt. Köztük rengeteg gyereket. Bocsánatot kérnek annak ellenére, hogy ez a nemzeti tragédia mintegy negyed századdal korábban következett be, mintsem egyáltalán megszülettek. Teszik ezt újra és újra azért, mert röstellik, hogy elődeik egy része (nyilasként, csendőrként, közhivatalnokként vagy éppen politikusként) ebben a gyalázatban tevőleges részt vállalt, vagy csupán szó nélkül tudomásul vette a történteket, netán még az elrabolt zsidó javakból is részesedni próbált, és sajnos csak kevesen merték kockára tenni a maguk életét és biztonságát azért, hogy korábbi barátaikat, munkásaikat és munkáltatóikat vagy éppen boltosaikat, üzletfeleiket, az ártatlan üldözötteket menteni próbálják.
Keresztény bűnbánatuk nyilvános megvallására több ok is készteti ezeket a hiteseket:
1) A holokausztot egy fokozatosan érvényesülő olyan rasszista, antiszemita hullám készítette elő hazánkban is, amely zsidó származású polgáraink mind több jogát vonta meg. A Felsőházban az egyházi vezetők is bizony megszavazták a legtöbb ilyen korlátozást, az egyetemek felvételi „zárt számától", numerus claususától az emlékezetes „zsidótörvényekig", többek közt a vegyesházasságok „fajgyalázásnak" minősítő tilalmáig. A zsidóellenes gyűlölködés beidegződését bizonyíthatóan előkészítette az a fajta álkeresztény vallási teológia és gyakorlat, amely a zsidók isteni kiválasztottságát az ú.n. „helyettesítő teológia" dogmái alapján, Jézus keresztre feszítését követően már kétségbe vonta, sőt az izraelitákat egyenesen istengyilkosnak „fajnak" állította be. Valójában ugyanis valaki vagy keresztény, vagy antiszemita.
2) E bűnbánó keresztények tudják és vallják tehát, hogy a Jóistennek a zsidósággal és Izraellel örök terve van, s az emberiség boldogabb jövője elképzelhetetlen a zsidóság „kihagyásával", vagy éppen ellenükre. Így a modern Izrael csodálatos újjászületésében, a zsidó nép összegyülekezésében az ősi Erec föltámadásában, a tanachi, ószövetségi próféciák biztos beteljesedése jelének érzékelik és értékelik, és ma nincs szilárdabb külső őrzője az egységes Jeruzsálem falainak, mint az igazi kereszténység.
3) De igaz magyar hazafiakként is tudatában vannak a zsidóság pozitív szerepének a magyar történelemben, a gazdaság és a kultúra fejlesztésében egyaránt. Ezen túlmenően azt a Mózes által közvetített isteni figyelmeztetést is tiszteletben tartják, hogy aki Izraelt áldja, az áldott lesz, aki pedig átkozza, azt az Örökkévaló is átkozza és megbünteti - még utódaiban is. Azért imádkoznak tehát szüntelenül, és ezért irányul szinte minden cselekedetük arra, hogy Magyarország kimeneküljön a korábban kiérdemelt átkok hatalma alól, és az áldott, virágzó nemzetek sorába emelkedhessen. A Sátán által megtévesztett antiszemitáknak, újnyilasoknak, Hitler és Szálasi mai követőinek, a Horthy-éra visszahozására törekvő turulistáknak, a zsidózva és cigányozva masírozó jobbikosoknak tehát nincs ma hazánkban keményebb és következetesebb ellenfelük az őszintén megtért, Szentlélek vezette, odaszánt keresztény embereknél, fiataloknál.

Hozzászólások  

 
+2 #2 Erdelyi Klara 2011-07-10 13:54
Nem engedjük, és nem engedhetjük meg - ez a mi mostani feladatunk - hogy emlékezzünk és emlékeztessünk a holokauszt rémségeire - hogy soha többe ne ismétlödhessen meg egyetlen genodicium sem a Földön.
De közösen imádkozunk Izraelért is - és szellemi harcot folytatunk mindazok az eszmék ellen - akik egyik embert jobban "embernek" tartják a másiknál - merthogy itt van az eb elhantolva - mert Isten elött nincs személyválogatá s - minden ember kedves Öelötte, aki szereti Öt és ugy szereti embertársait mint saját magát.
Köszönöm a mostani írásodat is - mert általad és írásaid által jobb lesz a világ.
És Te ezekkel már betöltötted és betöltöd most is az isteni elhivásodat. Hálásak vagyunk Neked érte mindannyian - igy ismeretlen ismerösként.
Üdvözlettel.
Erdelyi Klara
Idézet
 
 
+2 #1 Erdelyi Klara 2011-07-10 13:09
Kedves János Bácsi - köszönöm egyrészt a saját nevemben - másrészt mindazon fiatalok - köztük az én gyermekeim nevében is - a Hit Gyülekezete ifjúságát méltató cikkedet - amiben egyúttal figyelmeztetsz is a veszélyre - amely napjainkban erösebb mint valaha - és ismét az ordas eszméket akar hirdetni fekete egyenruhákban és bakancsokban masírozva....
Idézet
 

Szóljon hozzá!


Video rólunk 1. rész

Video rólunk 2. rész

Video rólunk 3. rész