1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Boldogságunk - egy könyv tükrében

Egy kis időre leteszem a kezemből a mostanában olvasott könyvet. Igencsak felzaklatott, hiszen teljes egészében a keresztények felelősségére és felelőtlenségére, a krisztusi megújulás megkerülhetetlenségére figyelmeztet. Ahogy felpillantok, megakad a tekintetem az íróasztalom fölött fityegő naptáron. Hát igen, Nagyboldogasszony napja, amit a parlamentben is szóba hoztak, igencsak közeledik, hamarosan ránk köszön. Államalapító királyunk egyik legjelentősebb döntésének mementója ez a valamikor pirosbetűs ünnep, s a felevenítésére Michl József KDNP képviselő, Tata polgármestere terjesztett elő törvényjavaslatot az országgyűlés tavaszi ülésszakján. A súlyos gazdasági helyzet miatt ugyan csak 2012-re ajánlotta a bevezetését. Lehet, hogy én vagyok figyelmetlen, de sem a parlament honlapján, sem az újságban sem találtam olyan hírt, hogy ezt a régiúj munkaszüneti napot a kétharmad meg is szavazta volna. Ezért talán még időben sorolom zaklatott lelkem kifogásait.
Augusztus tizenötödikéhez Magyarország csaknem ezer esztendeje történt szűzmáriás felajánlása kötődik, de vajon össznépi kívánság-e ennek nyomatékos rehabilitálása? Vagy csak annyira, mint a Fidesznek a baloldalt nemzetrontónak bélyegző, exponált vezetőit bekasztlizni törekvő kétharmados „nemzeti egységfrontja"? Hiszen a hazai kereszténység jelentős részét kitevő különféle protestáns irányzatok Mária örökös szűzességét, Jézus anyjának imádását, a Szűzmáriához való könyörgéseket mind-mind a pogány istenanyák hajdani kultuszából eredeztetik, s mint ilyet, bűnös eretnekségnek tartják. A hitetlenek érdektelenségéről nem is beszélve. Az pedig, hogy Nagyboldogasszony Napja munkaszüneti nap volt a Horthy-világban, no meg a nyilas-érában, kevéssé meggyőző érv azok számára, akik e szerencsétlen korszak álkeresztény kurzusvilágának a kárvallottjai voltak. Vitéz nagybányai Horthy Miklós kalandor reviziós-rendszere ugyanis, s annak az ú.n. keresztény középosztálya, amit a konzervativizmusát hangoztató jobboldalon sokan ma is követni való példának tekintenek, épp arra volt talán a legbüszkébb, hogy antiszemitizmusával magát Hitlert is megelőzte, és aztán – többségi együttműködéssel, mondhatni cinkossággal – zsidó honfitársainak a százezreit készséggel adta halálra a náciknak. Arról nem beszélve, hogy irredenta reményeitől megrészegülve fejjel vitte falnak az országot, mert dalolva csatlakozott a Szövetségesek ellen vívott esztelen, népirtó rablóháborúhoz, s annak kedvezőtlen kimenetelével már-már a nemzeti létünket, megmaradásunkat tette kockára.
Egy kis szünet után gondolataim visszakanyarodnak az előttem fekvő nyitott könyvre. A holokauszt és a keresztény világ, ez a címe. A Yad Vashem és a Holocaust Centre adta ki, s két esztendeje végre magyarul is olvasható. Alcíme: Szembenézés a múlttal és a jövő kihívásaival. Hazai előszavát Schweitzer József, a köztiszteletben álló nyugalmazott főrabbi fogalmazta, ajánló sorait pedig Várszegi Asztrik, pannonhalmi főapát, a Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöke, aki – úgy mondják – klerikustársai amúgy „zsidónknak" becéznek. Amikor az európai történések kronológiai sorrendjét és az ezeket elemző tanulmányokat, előadásokat tartalmazó kötetet először átpörgettem, már akkor szemembe ötlött két olyan fontos momentum, ami szinte rácáfol bennem az imént szóba hozott törvényjavaslatra.
Az első, számomra döbbenetes megállapítása a szerzőknek és a szerkesztőknek már a bevezető szövegekből kitünt: a hatmillió európai zsidó könyörtelen és szisztematikus elpusztítása egy sok-sok évszázad óta keresztény földrészen történhetett meg. Hogy-hogy? A másik, hogy amikor a közölt tanulmányok számot adnak a legnépesebb európai keresztény felekezetek országonkénti állásfoglalásairól és cselekedeteiről a sorsdöntő években, egyedül a Dániai Evangélikus Egyházról sikerül kimutatni, hogy a német katonai megszállás dacára, ingadozás nélkül szembe mert fordulni az izraeliták sárgacsillagos megkülönböztetésével és az elhurcolásukra történt kezdeményezésekkel, s tett meg mindent Dánia zsidóságának a megmentése érdekében. Németországban is, és az Új Rendhez csatlakozott vagy meghódított többi országban is, bizony sorra, intézményesen buktak meg a jézusi tanítások követésében az antijúdaista hagyományok hordalékára épülő egyházak, s a keresztényeknek csak egy szűk kisebbsége, jobbára egyénileg védte és bújtatta zsidó testvéreit, honfitársait.
Ebből is, abból is az következik, hogy Európa bizony távolról sem keresztény, vagyis krisztuskövető mindmáig. Hanem csak idézőjelesen „keresztény", vagyis szavakban, jelmondatokban, frázisokban ugyan az, valójában azonban álkeresztény. A holokauszt szörnyűségeiből okulva és fölocsudva tehát nincs más kiút európai kultúránk és civilizációnk, vagy tán az egész emberiség megmentésére, mint a zsidókeresztény egyistenhit megtisztulása a hazugságoktól, gyűlölködésektől, pótcselekvésektől, a humán testvériség „egy vérből származunk" alapelvének és erkölcsének helyreállítása. Az előttem fekvő könyv is bizonysága annak, hogy szinte minden krisztusi-messiásiási felekezetben megindult az ehhez szükséges önvizsgálat és bűnbánatgyakorlás. Férfiaink, asszonyaink boldogságához, békés jövőnk megteremtéséhez tehát most már végképp nem elég egy régi, „boldogságos" munkaszüneti nap felelevenítése. Annál kevésbé, mert az eredeti, mintát adó pogány asszonyistenségnek annyi a köze a bibliai kereszténységhez, mint a nyuszis pirostojásnak Krisztus húsvéti kereszthalálához és feltámadásához.


Hozzászólások  

 
0 #1 Pongrácz Zsoltné 2011-08-05 19:59
Kedves János bácsi! Ezúton is szeretettel köszöntöm!Nagyo n örülök, hogy lehetőségem adódott megtalálni az előttem levő kommentárt.Szám unkra, akiknek "csak" történelem a holokauszt,rend kívül fontos minden momentum megerősítése,fe lelevenítése, és a dolgok mögött rejtőzködő félrevezetések leleplezése, hiszen másként nem tudjuk megérteni, megismerni a mai napok történéseit, mozgató rugóit.További jó egészséget, és inspirációt mindenhez,és sok msosolyt.....
Idézet
 

Szóljon hozzá!


Video rólunk 1. rész

Video rólunk 2. rész

Video rólunk 3. rész