1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Hívő Orvosbarátaim!

Amikor dr. Topál Lászlónak a Hetekben megjelent szemnyitogató írásához gratulálok, hogy az ún. alternatív gyógymódokról szólva olyan egyértelműen fogalmazta meg a szakember jogos kritikáját a különféle kuruzslásokkal szemben, az a gondolatom támadt, hogy érdemes lenne a témát a lapban tovább tágítani.
Néhány héttel ezelőtt módom volt részt venni a dunaszerdahelyi gyülekezetben egy speciális gyógyító összejövetelen, és feleségemmel együtt (mint sokan mások) rendszeresen nézzük és hallgatjuk Pat Robertsonék 700-as klubjában a „tudomány beszédének" gyakorlását, amikor a neves pásztor és munkatársai különféle fájdalmak és betegségek gyógyulásához konkrétan kérik Isten természetfeletti beavatkozását. Ez mind-mind arra ösztökélt, hogy a hit és tudomány (jelesül az orvostudomány) metszéspontjait kereső dolgozataimat elővegyem, s azon kezdjek spekulálni, hogy a tisztánlátás érdekében milyen jó lenne, ha a hívő orvosok ebben a témában is megszólalnának. Döbbenetes ugyanis, hogy az európai orvoslás legfejebb a „megmagyarázhatatlan gyógyulásokat" ismeri (el, vagy fel), s tapasztalván ezeket miért húzódik vissza általában a „még nem tudunk minden összefüggést" védkorlátai közé, vagy hivatkozik holmi „szerencsés véletlenekre" – szemben az amerikai orvosok jó részével, akik a csodás gyógyulásokat (az isteni beavatkozást), mind korábbi, mind pedig az érthetetlenül megváltozott leleteikkel gyakorta készek igazolni, vagy éppen hitelesíteni. Saját honlapunk esszéi között, vagy éppen a Shalom, Barátaim! című, két esztendeje megjelent kötetünkben számos e témát érintő dolgozatomra leltek, amelyeket nálam az alkoholisták körében évtizedeken át gyakorolt egészségügyi-szociális praxisom, s mindenekelőtt a különféle betegségek mögött meghúzódó pszichoszociális-pszichoszomatikus tényezők megtapasztalása inspirált.
Biztos vagyok benne, hogy Istenünk gyógyító képességében egyikünk sem kételkedik, s hogy orvosi tudásotokkal Ti is csak szerény eszközök vagytok az Úr tökéletes akaratának a szolgálatában. De azért kellene a Topál Doktor által felvetett témát kitágítani, hogy mind többens halljanak-olvassanak olyan szakmai véleményt, amely világossá teszi az általam is kerülgetett „metszéspontokat", és segít eligazodni az embereknek a hitből való gyógyulás és a kuruzslás megkülönböztetésében.
Mit szóltok javaslatomhoz? Hátha nem véletlenül jutott eszembe Hozzátok fordulni?

Hozzászólások  

 
0 #2 Dr. Mihály Sándor szakfőorvos 2011-09-05 12:05
Én is Lacihoz hasonlóan látom.
Európában nem csak az orvosok körében tapasztalható szkepticizmus a gyógyulásokat illetően, hanem a társadalom széles tömegeiben. A hitetlen emberek ugyanis a természetfölött i gyógyuláson kívül nem fogadják el a többi karizmatikus megnyilvánulást sem: a prófétálást, a nyelvek magyarázatát, a szellemi kijelentéseket (bölcsesség beszédét, tudomány beszédét stb.) – egyszerűen azért, mert nem hisznek.

A másik a hitelesség kérdése:
Ha egy hívő orvos kizárólag a csodát hangsúlyozná egy gyógyulás során, akkor orvosként válna hiteltelenné a kollegái és a páciensei előtt.

Ellenben ha olyan csodák történnek, amelyek a Laci által említett „korrekt orvosi kezelés” ellenére sem gyógyuló betegségből tünetmentességb en nyilvánulnak meg, akkor ahhoz már nem is szükséges egy hívő orvos véleménye, azt a „bizonyítékokon alapuló orvostudomány” is igazolni tudja.

Én is szellemi áttörésben – a kései esőben – hiszek ezen a területen (és nyilván a többi: szellemi, anyagi, stb. téren is), amikor már nem kell magyarázni a bizonyítványt.
Tudod, ha pl. valakinek a holló viszi a kenyeret és a húst, vagy egy angyali lény a pogácsát és a vizet, ezeket a csodákat nem kell sem hivatásos péknek, sem hentesnek, sem vízügyi szakembernek igazolni, hogy azok valóságos kenyér, pogácsa, hús, víz voltak-e. Egyszerűen el kell fogyasztani hálaadással. És akik hisznek, igazolás nélkül is elhiszik majd, de akik nem, azoknak a hivatalos igazolás sem lesz döntő bizonyíték Isten csodatevő ereje mellett.
Idézet
 
 
0 #1 Dr. Topál László 2011-09-05 11:30
Dr. Topál László belgyógyász gasztroenteroló gus főorvosként s egyben teológusként fogalmazott véleményét a személyes email-címemre küldte el. Újabb emailváltás során azonban hozzájárult, hogy gondolatait az adott terjedelmi kerethez igazodva föltegyem honlapunkra, hátha termékeny vitát involválunk vele.
(…)A mai korban a társadalomra hatást gyakorló egyházakban számos alkalommal felmerül az igény, hogy a közösségben előfordult csodásnak tartott gyógyulásokat orvosok igazolják.(…)A kérdéssel már Kathryn Kuhlman is foglakozott, amikor gyógyításai kapcsán csalással vádolták. Természetfelett i gyógyulásnak minősíthető szerintem (részben Kuhlman csoportjának véleménye, részben orvosi meggondolások alapján) az olyan eset, amely a következő feltételeknek jórészt megfelel:
1. Az adott betegség természetes lefolyása során spontán nem javult, illetve nem gyógyult.
2. A beteg nem kapott betegségére hatékony, célzott orvosi kezelést.
3. A diagnózis felállítása és a gyógyulás igazolása tudományosan korrekt módon történt, s utólag is ellenőrizhető.
4. Az eredmény, vagyis a gyógyulás tartós.
5. A gyógyulás a szokottnál sokkal gyorsabb.
Általában az a feltétel, hogy a beteg ne kapjon megfelelő orvosi kezelést, a mai világban, hazánkban azért ritka. A tapasztalat azt mutatja, hogy gyakran nehéz utólag megállapítani, hogy a diagnózis korrekt volt-e, ill. hogy a gyógyulás bekövetkezett-e . Ha csak lehet, az esetet a beteg kezelőorvosával is érdemes megbeszélni, hogy ő hogyan értelmezi a gyógyulást. Mindezek ellenére a gyógyulás lehet természetfelett i akkor is, ha azt az orvosok – érthető módon – nem fogadják el annak.
Ez utóbbira hoznék egy példát. A hepatitis C vírusfertőzés 20 %-ban gyógyul, 80 %-ban nem. Ha valaki azt állítja, hogy ő csodásan gyógyult meg - ami igaz lehet - az orvosok mégsem fogják elfogadni, mert azt mondhatják, hogy ő a 20 %-ba tartozik. Nekem lehetőségem volt több csodásnak tartott gyógyulást is ellenőrizni, egyetlen egy bizonyult annak ( a testvér kancsalságból gyógyult), a többiek vagy kaptak korrekt kezelést, vagy csak reménykedtek a gyógyulásukban. Egy kicsit eröltetettnek is érzem, hogy minden esetben orvosok igazolják ezeket. Hiszem azonban, hogy olyan áttörésnek nézünk elébe hamarosan, hogy a tömeges gyógyulások mellett kapacitás sem lesz azok medicinális ellenőrzésére.
Idézet
 

Szóljon hozzá!


Video rólunk 1. rész

Video rólunk 2. rész

Video rólunk 3. rész