1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Örömújjongás a győri zsinagógában

 

Hálás vagyok, hogy ott lehettem a vasárnap délelőtti szertartáson, abban a gyönyörű zsidó-templomban. Utoljára 83 éve láthattam (volna) ilyet, de akkor, nyolc naposként még csak gőgicsélni tudtam. Most a győri hitközség előljárójának a harmadik unokáján történt hasonló, ünnepélyes fazonkiigazítás. Ugyanaz, ami kétezer éve a kis Jézussal is megesett Jeruzsálemben, amikor először mutatta be az oltár előtt József, a jámbor héber ács . Bríszre gyültünk össze ugyanis most is, hogy az Írásnak engedelmeskedve azért fohászkodjunk, hogy fölvétessék egy újabb, harsány torkú pici fiú az Ábrahámmal kötött örök szövetségbe, Villányi Benedek Ádám, zsidó nevén Jákob ben Mojse. Őt is boldogan adták-hoppázták most is kézről kézre a közösen örvendező merész férfiak. Győr ugyancsak megritkított zsidó maradéka és a velünk együtt vigadó keresztény jóbarátok. Az ősi imák, a fel-felharsanó szívből fakadt hálaadás és a szertelen, boldog dajdajozás nyomán sok minden belém hasított. Bevallom, elérzékenyültem.
Eszembe ötlött, hogy a Gógába érkezésünkkor elhaladtunk a hetven év előtti Győr 500 elgázosított kisgyerekét névszerint felsoroló komor emlékoszlop előtt, s az, hogy a zsidó fiúk körülmetéltetéséhez a Jézus születésétől számított két évezred soránt az örömszülőknek mindmáig a hitükből kellett bátorságot meríteniük, mert a Szövetség ruházat alá rejtett jelének kegyetlen fölfedése bizony sokszor vezetett mártírsorsra! És hogy ez a szövetségi hűség, az isteni parancshoz való ragaszkodás milyen megdöbbentően hasonlít ahhoz az áldozatkészséghez, amikor Ábrahám Ősatyánk kézen fogva, engedelmesen vezette föl a sokára született szemefényét a Morija-hegyére... De ahogy Izsákot is megmentette az utolsó pillanatban az Örökkévaló Isten, amikor egy helyébe kiszemelt kost akasztott meg szarvánál fogva a közeli bozótosban, az Isteni Bárány önkéntes megváltó tette révén Ábrahám örököse lehet azóta minden, szívében körülmetélt, újjászületett keresztény is. Csak az kell hozzá, hogy fogadja el ezt az egyszeri, megismételhetetlen helyettesítő önfeláldozást személyes kiváltásának-megváltásának. Tetejébe milyen jó, hogy amikor az összegyüjtött Izrael, a végidők prófétikus jeleként hatvan év óta megint virágzik Erecben, de az ősi földön, de egy újabb holokauszt a tengerbe akarja szorítani, napjainkban felsorakozik sok millió igaz keresztény is világszerte e szörnyűség megismétlődése ellen, s nagyon sokan imádkoznak világszerte Jeruzsálem feloszthatatlanságáért és békességéért. A magyar ENSZ-delegáció közgyűlési szavazatán is múlhat, hogy hazánkat hová sorolja majd Jézus az ítélet napján, a Josafát-völgyben: a kecskék vagy a juhok közé...

Szóljon hozzá!


Video rólunk 1. rész

Video rólunk 2. rész

Video rólunk 3. rész