1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Esszék

Istenem! – és a Belőled támadt isteni szikra

Győr, 2012. áprilisában

Istenem! Magad mondtad, hogy éjjel és nappal, szüntelenül elmélkedjünk az emberi ismereteket és logikát messze felül haladó, láthatatlan isteni voltodról, természetedről, hogy makulátlanul eggyé lehessünk Veled újra ugyanúgy, mint kezdetben, amikor létbe szólítottál bennünket.

 

Mindkét énemmel

Győr, 2010. áprilisában

A Duna-Tisza táján az emberek többségének tagadhatatlanul pocsék a közérzete. A helyzetüket már-már kilátástalannak tartják, nincs bíztató jövőképük, hajlanak a gyűlölködésre, és alig várják, hogy bűnbakokon tölthessék ki mérgüket. Kik lennének e szerepre alkalmasabbak, mint a munkanélküliek, a cigányok, vagy akár a zsidók.

Kinyújtott eres kezek

Győr, 2009. decemberében

Kéz a kézbe! Fiatal testvéreim arra biztattak, hogy lépjek, sőt életem párjával együtt lépjünk bátran elébetek. Nyújtsuk ki felétek, a bennünket követő nemzedékeknek, mindenekelőtt a tinédzsereknek és a huszonéves korosztálynak a NET-en is a kezünket, ezeket a megvénhedt, de meg nem lankadt eres kezeket. Hogy miért?

Viktorból akár Pál is lehetne még…

Egyházfórum, 2011/4.

Hozzászólások: Egyházfórum, 2012/2. és 2012/3.

- Hadakozás, vagy sajnálat helyett inkább néhány jótanács -
Kézhez vettem a Miniszterelnök személyesen nekem küldött, fényképes köriratát, amit sokak ellenérzéssel fogadtak, némelyekben pedig illuzórikus feltételezéseivel sajnálatot váltott ki azzal a naiv felszólításával, hogy végre HALLGASSUK MEG EGYMÁST. Én azonban reménykedni szeretnék sorait olvasva: talán számíthatok immár érdemi válaszra.

Kiskrédóm: Isten – meg én

Egyházfórum, 2011/3.

Hosszúra nyúlt életem alapkérdése lett. Nem nyughatom, amíg meg nem válaszolom. Ha másként nem megy, lépésről lépésre, apránként küzdök meg vele. Azt, hogy Én vagyok-e, soha meg nem kérdőjeleztem. Eszembe se jutott. A világra és magamra észlelésem tapasztalatai – mint minden más csemetét – engem is, fokról fokra ébresztettek rá éntudatomra.

 

Krisztus holokausztja

(Népszabadság Online, 2011 március 23)

Istenes töprengés néhány blogger csalóka világnézetéről, avagy a „keresztény" és "liberális" humanizmus közös csődje a világháló magyarországi fonadékain.

Bocsánatot kérek, hogy ilyen meghökkentő címet mertem adni szerény gondolataimnak, de tényleg nem kerülgethető tovább a tényekkel való szembesülés. Kik közé sorolja magát a Legilletékesebb, a megfeszített és feltámadt és ma is élő, dicsőséges Jézus?

Hit vagy hiszékenység?

 

(Hetek, Vélemény, 2011. februárjában)

Ne hagyjuk magunkat becsapni!
Számos tapasztalat igazolja, hogy az erős hitnek megtartó ereje van. Bele lehet kapaszkodni. Sok ember szabadult meg már a segítségével, a legkilátástalanabb helyzetekből is. A beomlott tárna kétszáz méteres mélységében rekedt bányászokat, a szűk furaton lejuttatott sovány kalória mellett ugyanúgy csak a hit meg a reménység mannája éltette hónapokon át, mint ami annak idején, a koncentrációs lágerek kevés szerencsés túlélőjét hazasegítette.

Intő figyelmeztetés

(Népszava, „Szerintem", 2009. június 24. )

Amikor a Híradóból megtudtam, hogy az európa-parlamenti választásokon hazánkban immár harmadik erőként futott be az az ultranacionalista, szentkoronás, rasszista párt, amelyik az Izrael Államát fölszámolni törekvő palesztin terroristákat szokta emlegetni példaképül, még csak elképedtem. Hát ide vezetett, hogy a mohácsi vésznél nagyobb vérvesztességet okozó magyar holokauszt előzményeit, országos és helyi felelősségtérképét mindmáig nem dolgozta föl közvéleményünk!

A Jóistenről - pragmatikusan

( Élet és Irodalom 2008. szeptembere )

Örömmel olvastam a tárgyilagos ismertetését annak az érdekes körinterjúnak, ami nemrég készült az élet spirituális dimenzióinak tudományos kutatására specializálódott, s az ilyen jellegű eredményeket a Nobel-díjnál magasabban honoráló, amerikai Templeton Alapítvány felkérésére.

Akik el akarják lopni Istent avagy: saját érdekedben ne bántsd a zsidót!

( Győr, 2008. augusztusa )

A médiában általában, de a NOL-on is egyre-másra találkozunk a kereszténység megújulási törekvéseivel foglalkozó írásokkal (utoljára: Czene Gábor: Gera Zoli, a gyülekezet arca. 2008. május 15. http://www.nol.hu/cikk/491820). Ennek egyik fő oka, hogy hitünktől-hitetlenségünktől függetlenül mindnyájunk számára jelentőséggel bír, hogy a huszadik század második felében, a Holokauszt nyomán, különösen Európában nem lehetett megkerülni többé a keresztény felelősség önvizsgálatát a borzalmak bekövetkeztéért.

 

Gyömöre, vagy "Kispalesztina"

( Győr, 2007. októbere )

A gyömörei zsidóság emlékezete című kötet – amelynek megjelenését is Győr város maradék hitközségének jelenlegi elnöke és családja támogatta – hiteles képet raj­zol azokról a vágóhídra vitt izraelita honfitársainkról, akik a kis falut iparral és kereskede­lemmel felvirágoztatták, és számos híres rabbit adtak az országnak, s egy nemzetközi rangot ki­vívott Talmud-főiskolát (jesívát) is működtettek, amelynek tanuló (bócher) létszáma 1940-ben a 169 főt is elérte.

 

Különös dolgokról - nyíltan

( Győr, 2007. szeptembere )

Az amerikai CBN-től, az ATV évek óta átveszi és közvetíti reggelenként a Pat Robertson által vezetett 700-as klub műsorát. E program világnézeti irányultsága a hazai médiában kifejezetten szokatlan. Számot vet ugyanis a prózai világ gondjaival-bajaival, de nem elégszik meg ezek racionális magyarázatával.

 

Csodák – győzelem a sátáni erők fölött?

( Győr, 2007. májusa )

Némi irigységgel nézem már évek óta, kora reggelenként az ATV-én a CBN Hétszázas Klubjától átvett csodaműsorokat. Azokat az eseteket, amikor némelyek, olykor az orvosi diagnózisok várható kimenetelére s minden ésszerű következtetésre rácáfolva, csodának minősíthető módon, imák hatására, vagy éppen a Pat Robertsonék által szólt – s a kamerák által közvetített – „tudomány beszédének" hatására gyógyulnak meg, vagy éppen szabadulnak föl úgynevezett démonikus erők rabságából.

Hangyacsillag

( Népszava Szép Szó, 2004. szeptember 11.)

Augusztus 25-én volt tíz esztendeje, hogy 66 évesen elköltözött az életből a társadalomorvoslást és az elmegyógyászatot közös cél érdekében művelő dr. Simek Zsófia (a továbbiakban: S. Zs.) Országszerte csak Szonjaként emlegettük, s ez a meghitt megszólítás egyszerre utal közismertségére és népszerűségére. Rendkívüli személyisége sokak szakmai és emberi fejlődésére gyakorolt nagy hatást.

Keresztény-e Európa?

(  Népszava, Szép Szó, 2003. október 31. )

A jobboldal képviselői a kormány szemére vetik, hogy nem támogatja azt a vatikáni állásfoglalásra támaszkodó kezdeményezésüket, hogy az  Európai Unió készülő alkotmányába bekerüljenek a keresztény hagyományok és értékek. Jó volna elkerülni, hogy bárki „csípőből", érzelmi alapon mondjon véleményt ebben a kérdésben. Két dolgot mindenképp tisztáznunk kell.

Az alkohol rabságában

(  Népszava, Szép Szó melléklet, 2003. 05. 24. és Élet és Család, 2004. októbere )

Európában szinte a legrövidebb élettartam a magyar népességre vár, és ezt a végzetet a rendszerváltás sem tudta megtörni. Márpedig akár szemet hunyunk fölötte, akár bevalljuk, káros és kóros italozási szokásaink jelentősen hozzájárulnak a halálozási statisztikánk ilyetén alakulásához.

A magyar zsidók történelemleckéje

(  Heti Válasz 2002. augusztus 8. )

Meggyőződésem, hogy a szociál-liberális kormány egyik legnehezebb feladata lesz az előző ciklusban mesterségesen túlgerjesztett nemzeti identitás normalizálása. A nemrég megtartott magyar-magyar értekezleten és a különféle, trikolort lengető utcai demonstrációkon ez egyaránt kiderült.

KÉT BARÁT, EGY ZSIDÓ ÉS EGY KÁLOMISTA MAGYAR ÍRÓ KÖZÉRDEKŰ LEVÉLVÁLTÁSA MAGYARSÁGUNK AUSCHWITZI MOHÁCSÁRÓL

( Magyar Demokrata, 2001. július 12. )

Mi volt az apropója Fekete Jánossal való levélváltásunknak? – kérdi a szerkesztő. A barátom valóban nem levelet írt nekem először, csupán elküldte azt az írását, amelyben a benne feszengő fájdalmaknak próbált hangot adni. Mit szólok hozzá? Jó néhány változtatást javasoltam. Akkor támadt Gyuri Fiának az a gondolata: változtatás helyett inkább tegyük egymás mellé – a nyilvánosság előtt – kettőnk véleményét. Döntse el az olvasó, kinek miben ad vagy nem ad igazat. Nem voltam ellene. Miért ne? Csak a nyilvánosság hazai kapuőrei nem értettek vele egyet.
V. D.

Video rólunk 1. rész

Video rólunk 2. rész

Video rólunk 3. rész