1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

+Átmenőben

Átmenőben

(A temetőben elhangzott búcsúszavaim a július 6-án "átköltözötthöz")

Drága Katikám, Életem Hűséges Párja, Te Jóisten által nekem teremtett
Oldalborda, hús a húsomból, csont a csontomból, szerelmem Forró Kelyhe,
Gyönyörűségem Forrása, én Jobbik Felem! Két felnőtt fiam Édesanyja, Te
csodálatos, Háromszoros Nagymama és Egyelőre Egyszeres Dédmami!
Hidd el, mindenre emlékszem, s mindenért hálás vagyok. De jó, hogy
ennek a földi pályánknak több, mint háromnegyedét együtt tölthettük, s annyi
sok emlék fűz össze bennünket! Köszönöm Neked gyerekeink cseperedését
és egzisztenciateremtésük szorgalmazását, a családjaik illetőleg a hozzájuk
tartozók szíveden hordozását, a bennünket körülvevő sok-sok emberből kiváltott, felénk áradó megbecsülést és szeretetet, azt a rengeteg közös örömöt, dea jó néhány kölcsönös megpróbáltatást is, amit együtt megérhettünk.
Főképpen azonban azért vagyok hálás, hogy idős korunkra mindketten, mondhatni közös ritmusban megtérhettünk, és szinte egyszerre, de mindörökre belekapaszkodhattunk az Igazságba, a Messiásba, valahányunk Eleven Megváltójába, aki tulajdon életét adta azért, hogy elkövetetett és öröklött céltévesztéseink s minden bűnünk árát, váltságát hiánytalanul kifizesse, s így váltson ki egyszer s mindenkorra a Sátán rabságából és a halálból! Ebből a szemkápráztatóan gazdag, gyönyörűségesen szép, de halandó, átmeneti
földi világból, amely a Teremtő és Gondoskodó Atyaisten nélkül voltaképp egy elviselhetetlen, gonosz, rossz labirint-szörnyűség lenne csupán.
Neked már könnyű, Kedves, Te végre hazaérkeztél, amire kínzó fájdalmaid közepette úgy vágytál, Te már túl vagy minden rosszon, és újjászületett hibátlan testben, mozgékony lábakon táncolsz meg énekelsz odafönn, az Örök Hazában. A láthatatlan Mennyben, a megdicsőült Szentek társaságában vagy már, kéz a kézben a csodálatos, haragtartást nem ismerő, pici leányát könnyekig szerető, valamikor fájós derekú ÜB-elnök Apukáddal, az én mártír Anyukámmal meg a cselédsorból megtért, neszmélyi Hívő Nagyanyáddal. Csupa nevetés, csupa, csupa dal, csupa kacagás! Micsoda banzáj a Jóisten meleg tenyerén! Hallelúja!
Látod, Drága, nem sírok. Két Fiúnk karján kísérem majd most a kegyetlen fájdalmaktól végre és végleg megszabadult hamvaidat az előre elkészített közös sírszekrényünkhöz, ahová az én porhüvelyem is kerül nemsokára (hacsak az Úr nem jön értünk addig). Hála az Örökkévalónak és a segítésre mindig kész
Szent Szellemnek, volt erőm tisztességgel megápolni Téged, s még itt a földön jóvá tehettem, amit vétettem Ellened.
Most hát fölemelt fejjel bocsájthatlak férfi udvariassággal magam elé a Mennyek Országába vezető dicsőséges utadra. Gondolatban még meg is cirógatlak, Rád kacsintok, és a füledbe súgom, hogy hátralévő napjaimban, akaratodnak megfelelően újra összeszedem magam, s tovább szolgálom az Urat, az embertársaimat, hogy a bennünket követő generációkat ne lehessen ugyanúgy félrevezetni, amint az annak idején a miénkkel megesett.
Ennek a merész erőfeszítésnek a jegyében, képzeld Édesem, nemcsak sétálni, de már úszni is próbálok újra. A bányatóban, amit Te is úgy szerettél. Ugye, örülsz neki? A Jóatyánk is biztosan rábólint! Ámen.
Győr, 2012. július 19.
Jánosod

 

Hozzászólások  

 
+3 #1 Barta Éva 2012-07-20 15:19
Kedves János bácsi!!Nagyon sajnáljuk Kató nénit hogy elköltözött ..de én is hiszem hogy fent táncol az Úr előtt...A Szent Szellem vigasztaljon meg téged és töltse be a a szívedet!!Áldjo n meg téged az Úr!!üdvözlettel és szeretettel Barta Pál és Éva Tatabánya
Idézet
 

Szóljon hozzá!


Video rólunk 1. rész

Video rólunk 2. rész

Video rólunk 3. rész