1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kommentárok

Apa

( Amit a 2013. február elejei fórum videofelvétele váltott ki belőlem.)

Ágyékából származom. Apa, papa, papka, apuka, édesapa. Mikor hogyan

 hívta elő belőlem szólítását az éppen adódó alkalom.

Pálfordulás hiú reményében

S ú l y p o n t
In: Egyházfórum, 2 0 1 2 / 4
F ó r u m
Pálfordulás hiú reményében?
- N e m  m e s e  e z , g y e r m e k … -

Megtisztelő, hogy a vén korára magára maradt öreglegény levél formájú politikai morfondírozását
az Egyházfórum olvasói mennyire komolyan vették. Örülök a sok értékes véleménynek
és hozzászólásnak. (...) A legtöbben azt a naivitást vetik a szememre, hogy a kívánatos kiegyezéspolitikai fordulatban a jelenlegi miniszterelnöknek szerepet feltételezek egyáltalán. Individuál- vagy éppen társadalompszichológiai,tehát emberi esélye ennek ugyan tényleg alig van, de egy hívő ember az isteni beavatkozásnak – és váratlan megvilágosodásnak – a lehetőségét sohasem zárhatja ki.

Hívők és nem hívők

 

Apa és fia szellemi rokonságát  mutatja az itt olvasható, eredetileg hangos töprengés (előadás). Az olvasó maga eldöntheti, mi markánsabb: az eltérés vagy a találkozás. E közléssel indul a honlap folyamatosságának fenntartása. F. Gy. 

 

Anyukabúcsúztató

Fekete György, 2012. július 19. Győr, Újtemető.

Édesanya!

 Köszöntelek, mert átkerültél abba a világba, amely – sokak reménye szerint – teljesen mentes a Gonosztól.

+Átmenőben

 

Győr, 2012. július 19.

Átmenőben

(A temetőben elhangzott búcsúszavaim a július 6-án "átköltözötthöz")
Drága Katikám, Életem Hűséges Párja, Te Jóisten által nekem teremtett
Oldalborda, hús a húsomból, csont a csontomból, szerelmem Forró Kelyhe,
Gyönyörűségem Forrása, én Jobbik Felem! Két felnőtt fiam Édesanyja, Te
csodálatos, Háromszoros Nagymama és Egyelőre Egyszeres Dédmami!

 

Kell-e, szabad-e emlékezni Solymosi Eszterre?

Győr, 2012 áprilisában

                             Tűzveszély az országgyűlésben!
Számos bűnesetet, gyilkosságot nyilvántart a kriminológia, aminek a tettesét sohasem tudták felderíteni. Talán ennél is több vádról derül ki utóbb, hogy hamis, vagy megalapozatlan volt. A legszomorúbbak a már jóvátehetetlenek ezek közül azok, amelyek igazságtalan halálos ítéletekkel, úgy nevezett dzsásztiszmordokkal végződtek.

 

Elsőszülött fiam, Fekete György bensőséges köszöntése

Győr, 2012. március 10.

Kedves Testvéreim a Hitben, drága Barátaim! Nagy örömömet hadd osszam meg Veletek.

Pár perccel éjfél előtt: JANCSI

Bécs, 2012 márciusában

A nagybácsim. Apukám öccse. Perceken belül  84 éves. S mivel íróember, úgy gondolom, talán a legjobb ajándék számára, ha leírom, hogy él ő az én fejemben.

 

Zsidózni =(?) „magyarozni”

Győr, 2012. februárjában

(a Bartus – Stumpf, Kerényi – és Köves asszóhoz)
Nem véletlen az alcím furcsa névtagolása, ugyanis a második és harmadik közszereplőt sorolhatom közös politikai klubba, az elsőről és a negyedikről viszont semmiképp nem beszélhetek párosként. Sajtóviadaluk okkal keltett figyelmet.

Egy a békemenetből

Győr, 2012. január 24.

Ha erőm engedi, talán ott lettem volna én is a szombati felvonuláson. Sokmindent látott-megélt, rengeteget csalódott, de újra és újra reménykedő vénemberként, bizony. Bár a történelem jónéhányszor rácáfolt már a reményeimre.

 

Veszélyes hiedelmek - gyilkos előítéletek

Győr, 2011 decemberében

A nagyon is szükséges, de mégsem létező Páneurópai Romastratégia Kanári-szigeteken szervezett botrányos konferenciája késztet most a megszólalásra.
Bevallom, tegnapig én is azt hittem, hogy a devlázással a cigányemberek a Sátánt, az Ördögöt emlegetik, vagy éppen azzal fenyegetik, átkozzák, akiktől megbántva-sértve érzik magukat.

Örömújjongás a győri zsinagógában

Kisalföld, 2011. október 31.

Hálás vagyok, hogy ott lehettem a vasárnap délelőtti szertartáson, abban a gyönyörű zsidó-templomban. Utoljára 83 éve láthattam (volna) ilyet, de akkor, nyolc naposként még csak gőgicsélni tudtam. Most a győri hitközség előljárójának a harmadik unokáján történt hasonló, ünnepélyes fazonkiigazítás. Ugyanaz, ami kétezer éve a kis Jézussal is megesett Jeruzsálemben, amikor először mutatta be az oltár előtt József, a jámbor héber ács .

Antiszemitizmus ellen, de hogyan?

Győr, 2011. szeptemberében

Nagyon örülök Navigátor higgadt elemzésének, amelyben a történelem során ki-kiújuló antiszemitizmust a társadalom és az egyén lelki betegségének értékeli, s ennek megfelelő hozzáálláson, kezelésmódon töri a fejét, miközben erős empátiával nyújtja a kezét azok felé, akik kisebb-nagyobb mértékben már fertőződtek ettől a nemzedékről nemzedékre örökített veszedelmes kórtól.

 

Régi bestseller szivárványköntösben

Győr, 2011. szeptemberében

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt mondom, hogy a világ legtöbbször és legnagyobb pédányszámban megjelent könyve az egymásba ölelkező Ó- és Újszövetség, a Teljes Biblia. Az már más kérdés, hogy ki minek tartja: szent kinyilatkoztatásnak, vagy pusztán párját ritkító kultúrkincsnek, ki milyen jelentőséget vagy tekintélyt tulajdonít neki, s hogyan értelmezi vagy magyarázza, netán negligálja.

Dunatáj Magyar-Izraeli Baráti kör állásfoglalása

Kisalföld, 2011. szeptemberében

Hallatjuk hangunkat!

A Dunatáj Magyar-Izraeli Baráti Kör szerdán megtartotta éves közgyűlését Győrben. Sipőcz Ernő elnöki beszámolójában szomorúan nyugtázta, hogy az antiszemitizmus – és ezzel összefüggésben – az Izrael-ellenesség mind inkább legalizálódik, és újra burjánzik hazánkban s térségünkben is.

 

Hívő Orvosbarátaim!

2011 augusztusában

Amikor dr. Topál Lászlónak a Hetekben megjelent szemnyitogató írásához gratulálok, hogy az ún. alternatív gyógymódokról szólva olyan egyértelműen fogalmazta meg a szakember jogos kritikáját a különféle kuruzslásokkal szemben, az a gondolatom támadt, hogy érdemes lenne a témát a lapban tovább tágítani.

Boldogságunk - egy könyv tükrében

Győr, 2011. augusztusában

Egy kis időre leteszem a kezemből a mostanában olvasott könyvet. Igencsak felzaklatott, hiszen teljes egészében a keresztények felelősségére és felelőtlenségére, a krisztusi megújulás megkerülhetetlenségére figyelmeztet. Ahogy felpillantok, megakad a tekintetem az íróasztalom fölött fityegő naptáron. 

Emlékezetes nap

Győr, 2011. júliusában

Július 11-én két, látszólag egymással össze nem függő fontos esemény is történt az országyűlés tavaszi ülésszakán, azon az éjszakába nyúlt utolsó napon. A Fidesz egyik prominens képviselője, a zsidóságát nyíltan vállaló Fónagy János, és aztán Lázár János frakcióvezető is, végre egyértelműen, elvi alapon és határozottan visszautasították a vitában felszólaló Jobbik-képviselő otromba zsidózását, és az efféle inszinuációk szankcionálására franciókezdeményezést ígértek. Bravó! Jobb későn, mint soha.

Botladozásainkról...

Győr, 2011. júliusában

Kedves Barátom! Az alkoholizmus és a narkomániák elleni küzdelem egyik doyenjeként, no meg hívő testvéredként szeretném megosztani Veled néhány tapasztalatomat és gondolatomat. Azért nyilvánosan, mert meggyőződésem, hogy sokan magukra ismernek majd mibennünk.

Zsidózhatok egy kicsit?

Győr, 2011. júliusában

Zsidó létemre, engedelmükkel én most mégis „zsidózni" fogok. No, nem olyan sokoldalúan és okkeresően, mint a Huszadik Század folyóirat erre szentelt külön számának több tucat szerzője tette kilencvennégy évvel ezelőtt, amikor a világháborús vereség s az utána várható bűnbakolás előszelét érzékelve az úgy nevezett „zsidókérdés" elemzését napirendre tűzte. Engem most az utóbbi napok ráutaló eseményei késztetnek erre.

Video rólunk 1. rész

Video rólunk 2. rész

Video rólunk 3. rész