1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kommentárok

Megint a cionisták?

( Új Élet, 2004. augusztus 15.)

Olvasom, hogy a Gloire népének zsidó-vezetői határozottan visszautasították Sharon ajánlatát, miszerint Izrael kész befogadni minden francia zsidót, akit aggaszt, hogy Franciaországban erősödik az antiszemitizmus (több zsidó-ellenes atrocitás fordult elő az utóbbi fél esztendőben, mint az egész előző évben). Nem sokkal utóbb a francia külügyminisztérium is tiltakozott az izraeli miniszterelnök e nyilatkozata miatt, amiért az Franciaországot „antiszemita országként" aposztrofálta.

Nyilatkozat

 Múlt és Jövő, 2004

A Dunatáj Magyar-Izraeli Baráti Kör és a Győri Hit Gyülekezete
SZOLIDARITÁSI KONFERENCIÁT rendezett Győrben, az ősi Izrael Állam újraalapításának 55. évfordulója alkalmából.
A rendezvény védnöke: Balogh József polgármester volt, s jelmondatai:
*Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért! (Zsoltárok, 122. 6.)
*A terrorizmus elleni harc közös ügye az emberiségnek
*A zsidó és arab halottak meg sebesültek egyaránt a palesztin terror áldozatai

Tanulságul?

Megjelent a Népszava Szép Szó mellékletében, 2003. május 24.

Európában szinte a legrövidebb élettartam a magyar népességre vár, és ezt a végzetet a rend-szerváltás sem tudta megtörni. Márpedig akár szemet hunyunk fölötte, akár bevalljuk, káros és kóros italozási szokásaink jelentősen hozzájárulnak a halálozási statisztikánk ilyetén alakulá-sához. A szocialisztikus rendszer hamvába holt alkoholizmus elleni küzdelmének szubjektív tapasztalatait, az egykori küzdőtársak doyenjeként a jelen egészségpolitikusainak ajánlom hasznosításra, miközben elismeréssel adózom az 1994. augusztus 25-én, kilenc éve elhunyt dr. Simek Zsófia emlékének.

A bibliai értékrend – és a népfogyatkozás

Népszabadság, 2003. 10. 09.

Érdeklődéssel fogtam hozzá Krémer Balázs szociológiai eszmefuttatásának olvasásához a népesedés és a politika összefüggéseiről (Népesedés /?/, politika /?/, szeptember 20.). A szerző a „szabad jóléti állam" megfoghatatlanul szép vízióját vázolja fel végkövetkeztetésként. Idézem: „...Ahol szorongások és félelmek nélkül lehet élni, családot és (nem vagy!) karriert tervezni, ahol ki-ki (a férfiak mellett a nők is!) kényszerek és beszorítottságok nélkül teheti azt, amit tisztességesnek és helyesnek tartanak"

„Veéresen” komoly kérdés

Megjelent a Népszabadság 2002. február 5-i számában.

Aktuális fölidézni egy rendhagyó tanácskozást, amelyen az a nyitott gondolkodású, köztiszteletnek örvendő szakember elnökölt az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet tanácstermében, akit a Kormányzati Betonművek, sok értékes, hozzáértő emberrel együtt, éppen napjainkban, a ciklus végnapjaiban „takarít el", s törekszik kiszorítani a pályáról. Lassan öt éve már annak, hogy a Józan Élet Szövetség javaslatára, dr. Veér Andrással, a Mentalhigiéne akkori miniszteri biztosával szemben, a médiában közreadott meghívást elfogadva huszonkét olyan fiatalember foglalt helyet az U-alakú tárgyalóasztal baloldalán, akik arccal és névvel készek voltak nyíltan vállalni drogfüggőségből szabadult életútjukat.

A lelkiismeret lázadása – és ami meghúzódik mögötte

Élet és Irodalom, 2002. július 26.

Egy kommentár a Dunatáj Magyar-Izraeli Baráti Körből

Ha kiteríteném az asztalomon Németország térképét, egy szempillantás alatt leolvashatnám, hogy milyen messze esik Nürnbergtől München. Csakhogy én az ÉS július 19-i számát lapozgatom, s ezért érzek most fényévnyi távolságot e két város között. 

Kinek kell tiltakoznia?

( Népszava, 2002. augusztus 2.)

Szász Istvánnak, "Az ajánlott zsurnál haszna" címmel, július 29-én közreadott írása ugyan Orbán Viktort törekedett megszólítani és elhatárolódásra bírni a szélsőjobb egyik útszéli hazudozójának minapi sajtó-förmedvénye kapcsán, amelyben a Holokauszt tagadása mellett már a Hitlerjugend világháborús szerepét is úgy emlegeti, mint "az angolszász és szovjet hordák" elleni hősi szembeszegülést. Mégis - úgy vélem, sokakkal együtt - én is megszólítottnak érzem magam. Nekem, kettős identitású zsidó-magyar íróként volna ehhez egy s más hozzátenni valóm.

Hősök vagy ágyútöltelékek

Népszabadság 2002. augusztus 14.

A forradalmár tinédzserek mítoszáról

A minap rákattintottam a tévé, Közhang című vitafórumára. Éppen egy szimpatikus egyetemi hallgató fogalmazta meg, radikálisnak vélt meggyőződését a választások óta kialakult politikai helyzetről. Egyszerűen nem értette, miért nem volt képes a felnőtt generáció többsége, követésre méltónak elfogadni az egykori Orbán kabinet jövőképét, amikor az szerinte a 14-15 éves tinédzserek számára is evidens.

Különös házasságok Tatabányán

(Komárom-Esztergom megyei 24 Óra, 2001. június 14.

és Klubhíradó 2003. május-június)

2001. június 10-én, jószerencsés huszonhét párként – a legidősebb férj még 1916-ban született, a legfiatalabb 1977-ben –, nagyszerű ajándékot kaptunk.
Már régóta „irigykedve" néztünk azokra a fiatal párokra, akik a családjukat mostanság alapítják, s akiknek ez a bensőséges ünnep sorra megadatik. Szinte egyszerre támadt a bensőnkben a vágy, hogy a régebben kötött polgári szövetségünket végre az Úr jelenlétében erősíthessük meg.

Bűnbánat – bűnbakkeresés

Népszabadság, 2001. szeptember 24.

Érdeklődéssel olvastam Bulányi György Gyalázatos volt, ami velünk történt című vitairatát (szeptember 3.) és Tomka Miklós reagálását (Elvek és felelősség, szeptember 10.). Az „egyházi átvilágítás" témájába nem szólnék bele, csupán néhány gondolatot adnék közre, melyeket a dolgozat és annak fogadtatása kiváltott belőlem, s néhány személyes tapasztalatomat a vitairat szerzőjéről.

A krisztusi ihletés

( Népszabadság 2001. november 15.)

Alig néhány hete egészítettem ki saját tapasztalataimmal a tatai piarista páter megrendítő beszámolóját egyházában végigjárt kálváriájáról, s most – a Bush elnöknek meg a terroristáknak párhuzamosan írt két levele (A béke forgatókönyve, október 22.) – ismét megszólalásra késztet. Ennek oka az, hogy bizony nem minden bokorban terem olyan magyar legény, mint a mártír alkatú Bulányi György, a nyolcvan éves, tiszta lelkű kamasz!

A zsinagóga megszentségtelenítése (Pogány bálványok, idegen istenek)

Komárom-Esztergom megyei 24 ÓRA, 2000. szeptember 4 - az aláhúzással jelzett rész kivételével.

Amikor egy ideig a tatai kórházban ápoltak, elhatároztam, hogy megnézem a kórtermünk ablaka előtt álló szomszéd épületet - a hajdani zsinagógát - s az ott berendezett Görög-római Szobormásolat Múzeumot.

József és testvéreink

Népszabadság, 2000. október 11.

Íme a hír, amit élőben közvetített a televízió. Az izraeli katonaság kivonása után két nappal a palesztin rendőrség nem tudta, vagy nem is nagyon akarta megakadályozni, hogy a nacionalista indulatok elszabaduljanak Nabruszban, s a tajtékzó tömeg a világ szeme láttára dúlta szét a zsidók és keresztények egyik legszentebb emlékhelyét, közös ősatyánk, József sírját. Kő kövön nem maradt belőle.

Video rólunk 1. rész

Video rólunk 2. rész

Video rólunk 3. rész